Meme Reddine Yönelik İzlenmesi Gerekli Yollar Nelerdir?

Bazı durumlarda bebekleriniz memeyi reddedebilmektedir. Bu durum ise farklı şekillerde boy gösterecektir. Öyle ki hiçbir şekilde emmeme durumu söz konusu reddetme şekillerinden biridir. Aynı zamanda zayıf bir şekilde emme yahut emme sırasında ağlayarak memeyle savaşma durumlarından da bu noktada söz edilebilecektir. Bazı zamanlarda ise kısa süreyle emme ardındansa boğulur ya da ağlar şekilde memeyi bırakma durumlarından bahsedilebilir. Kimi bebeklerse tek meme emer diğerini ise hiçbir şekilde emmek istemez. Bakıldığında çeşitliliğin fazlasıyla ön plana çıktığı problem durumunda önce nedenlerin iyi bir şekilde anlaşılması ardındansa önlem alınması gerekecektir. O halde meme reddine çözüm için eğer sebep çocuğun huzursuz olacağı hastalık durumlarıysa öncelikle söz konusu durumlar için bir doktora başvurulması en doğru adım olacaktır.

Meme Reddi Sorununa Göğüs Pompasıyla İdeal Çözüm!

Meme reddine çözüm bulmak isteyenlerden biri de sizseniz dikkat! Bebekleri memeyi reddeden annelerin göğüs pompalarıyla sütlerini sağarak bebeklerini beslemeye en başta dikkat etmesi gerekecektir. Zira bebeğin anne sütünden mahrum kalmaması adına en doğru çözüm söz konusu ürün ile sütün sağılması olacaktır. Bu durum en az bebek kadar annelerin de en ideal çözümlerinden biri durumundadır. Neden? Çünkü anneler bebekleri reddediyor diye emzirmekten vazgeçerlerse bebekler kemik gelişimleri için gerekli olan anne sütünden mahrum kalırken anneler de bir süre sonra süt dolduğu için rahatsızlık veren memelere maruz kalacaklardır. Aynı zamanda emzirilmediği için süt üretiminin durması sorunu da beraberinde gelecektir. Öyleyse meme reddi karşısında emzirmekten vazgeçme yoluna gidilmemeli, pompayla çözüme başvurulmalıdır.

Meme Reddi İçin Aradaki Bağı Daha Da Arttırın!

Meme reddine çözüm için öncelikle annelerin sabırla ve kararla bu süreci atlatmaya hazır olmaları gerekecektir. Ardından yukarıda da bahsedildiği üzere bu soruna herhangi bir hastalık sebebiyet veriyorsa önce o sorunun tedavisi sonrasında göğüs pompasıyla süt sağma yöntemi izlenecektir. Peki, ya başka? Bir diğer yol anneyle bebeğin ninniler, şarkılar, şakalaşmalar vb. yöntemlerle birbirine her zamankinden daha çok yakınlaşması olacaktır. Emzirme yoluna ise bu süreçte gidilmesidir.